Трудове право аудит 2017. Новий порядок. 22/05/2017

photo_2017-02-02 _ 14-21-42

26 квітня 2017 Постановою КМУ № 295 «деякі питання реалізації статті 259 кодексу трудового законодавства України та статті 34 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» було ухвалена. Цей указ затверджує 2 процедури здійснення державного контролю за дотриманням трудового законодавства та порядку здійснення державного нагляду за дотриманням трудового законодавства. Органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням трудового законодавства, визначаються в пункті 2 порядку державного контролю за дотриманням трудового законодавства: державний контроль за дотриманням трудового законодавства Проводиться у вигляді інспекцій та невиїзних перевірок трудових інспекторів: Гострада та його територіальних органів; Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад Об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасних і повної оплати праці, дотримання мінімальних гарантій при заробітній платі, Реєстрація трудових відносин) (далі-виконавчі органи рад). В П. 5 є підстави для проведення: 5. Оглядові візити проводять:

 1. На вимогу працівника до Інституту трудового законодавства;
 2. Про лікування природної людини, щодо якої порушено правила реєстрації трудових відносин;
 3. За рішенням керівника органу управління з проведення інспекційного інспектування з питань виявлення неформалізованих трудових відносин, прийнятих в результаті аналізу інформації, отриманої від засобів масової інформації, інших джерел, доступу до Не обмежується законодавством та джерелами, які згадуються в підпунктах 1, 2, 4-7 цього пункту;
 4. Рішенням суду, комунікації правоохоронних органів про порушення трудового законодавства;
 5. За даними посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про ознаки порушення трудового законодавства, виявлених під час здійснення їх контрольних повноважень;
 6. Про інформацію державного стат та його територіальних органів про наявність заборгованості по оплаті заробітної плати; ДФС та його територіальні органи про:
  • Невідповідність кількості працівників роботодавця з обсягом виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) середнім показникам по виду господарської діяльності;
  • Порушення трудового законодавства, визначених у здійсненні контрольних повноважень;
  • Факти господарської діяльності без державної реєстрації в порядку, встановленому законом;
  • Роботодавцям, які перебувають у заборгованості при оплаті єдиного платежу за обов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, що перевищує мінімальний страховий Преміальний платіж для кожного працівника; Пенсійним фондом України та його територіальними органами про:
 • Роботодавцям, які платять менше, ніж мінімальна заробітна плата;
 • Роботодавців, які не мають звіту про роботу співробітників;
 • Роботодавців, кількість неповний робочий день зросла на 20 відсотків або більше протягом місяця;
 • Працівників, які виконують роботу (надання послуг) згідно цивільно-правових контрактів з одним роботодавцем протягом більше року;
 • Роботодавці, які не мають заробітної плати перед співробітниками в звітному місяці (без заробітної плати без дотримання вимог Трудового кодексу України та Закону України “про свята”);
 • Роботодавці, які не мають індексацію заробітної плати протягом року або суми збільшення зарплати менше, ніж сума нарахованого індексації;
 • Роботодавці з 30 відсотками або більше працівників, що працюють за договорами цивільного права;
 • Роботодавці з 20 або більше працівників, які були знижені на 10 відсотків або більше відсотків працівників протягом місяця;

Про інформацію профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлені в ході громадського контролю за дотриманням трудового законодавства. Звернення осіб, проти яких правила реєстрації трудових відносин, працівників і роботодавців можуть бути подані через уповноваженого представника. Рішення про доцільність проведення відповідних дій на підставах, визначених пунктами 5-7 цього абзацу та пункту 31 цього наказу, приймається керівником органу управління, його заступником… Інспекційний візит або рішення трудового інспектора для відвідування роботодавця, передбачений в пункті 33 цього порядку, підлягає реєстрації в повідомленні Gostrda або його територіального органу до його початку. Тривалість інспекційної поїздки, невиїзна перевірка не може перевищувати 10 робочих днів, для суб’єктів мікро-бізнесу і малого бізнесу-два робочих дні. Слід зазначити, що інспектор праці забороняється розкривати джерело будь-якої скарги, зверненої до уваги, до недоліків або порушень і інформувати об’єкт візиту або його представник, що візит був проведений у зв’язку з отриманням такої скарги. Відповідно до нового порядку, інспектор повинен також інформувати запрошеним особою або уповноваженим офіційним інспекцією візиту. Тим не менш, інспекційного візиту на ідентифікацію неформалізованих трудових відносин повідомляється трудового інспектора до відвідування або уповноваженого посадової особи, якщо він вважає, що таке повідомлення може завдати шкоди Інспекційний візит. Повноваження фіксуються в пункті 11:11. При цьому трудові інспектори мають право без попереднього повідомлення:

 1. При проведенні інспекцій з питань виявлення неоформлених трудових відносин при наявності підстав, визначених пунктом 5 цього порядку, незалежно і в будь-який час з урахуванням вимог законодавства про охорону праці Проходити в будь-якому виробництві, офісі, адміністративних приміщеннях об’єкту, що відвідує, в якому використовується найману працю;
 2. Ознайомитися з будь-якими книгами, реєстрів та документами, які ведуться трудового законодавства, що містить інформацію/інформацію про питання, які є предметом інспекційного візиту, невиїзних перевірок, з метою перевірки їх Дотримання законодавства та отримання сертифікованого про об’єкт відвідування їх копії або виписки;
 3. Один або в присутності свідків попросити керівника та/або апарату про питання, що відвідуватимуть, щодо трудового законодавства, отримувати усні та/або письмові пояснення на зазначені питання;
 4. Якщо є ознаки кримінального злочину і/або загрозу безпеці інспектора праці, залучати співробітників правоохоронних органів;
 5. Забезпечити робоче місце з можливістю підтримання конфіденційного спілкування з працівниками щодо предмету інспекційного візиту;
 6. Зафіксувати інспекцію з питань виявлення неформалізованих трудових відносин засобами аудіо-, фото-та відеоапаратури;
 7. Отримувати від державних органів інформацію, необхідну для огляду візиту, не-вихід інспекції. Деякі гарантії були створені для відвідування об’єктів у пункті 14:14. Під час інспекційного візиту об’єкт візиту може:
  1. Перевірка за допомогою інспектора трудового контингенту офіційного сертифіката;
  2. Не допустити, щоб інспекційний візит у разі відсутності офіційного сертифіката; У разі відсутності рішень Міністерства соціальної політики на формах служби трудового інспектора, закону, сертифікатів, положень, вимог, переліку питань, що підлягають інспектуватися на офіційному WEB-сайті Гострада Якщо тривалість інспекційного візиту перевищує граничний термін, вказаний у пункті 10 цього замовлення;

 

 1. Подавати в письмовому вигляді пояснення, зауваження щодо усунення порушень закону або рецепту;
 2. Вимагати від трудових інспекцій, щоб записати інспекційний візит до відповідного журналу аудиту об’єкту візиту (якщо такі є) перед наданням акту на підпис керівника об’єкта або його уповноваженої Представник
 3. Перед підписанням Акту про те, щоб бути поінформованим про свої права і обов’язки;
 4. Вимагати від трудового інспектора відповідно до вимог законодавства;
 5. Вимагати нерозголошення інформації, що складають комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про об’єкт, що відвідує;
 6. Оскарження неправомірних дій інспектора праці в порядку, встановленому законом;

Отримати консультацію від трудового інспектора з метою запобігання порушень в інспектування, не відвідуючи інспекцію. За результатами інспекційного візиту або невиїзних перевірок акт готується і в разі порушення трудового законодавства-наказ про їх ліквідацію. Заходи впливу: 27. При виникненні порушень вимог трудового законодавства, що закріплюються актом інспекційного візиту або акт про невиїзне обстеження, після розгляду зауважень об’єкту візиту (у разі їх отримання) інспектор трудової діяльності проводить аналіз Матеріали інспекційної поїздки або невиїзних перевірок, за результатами яких робить замовлення і/або вживає заходів щодо залучення злочинця в затвердження порушень офіційного статутної відповідальності. 28

У разі виконання замовлення в період, встановленому в ньому, заходи щодо залучення об’єкту візиту і її посадові особи не враховуються. 29. Приймаються заходи щодо залучення об’єкту відвідування та її посадових осіб на відповідальність за використання робіт незагашених робітників, несвоєчасно і не в повній оплаті заробітної плати, недотримання мінімальних гарантій в оплаті У той же час, як замовлення проводиться незалежно від факту усунення виявлених порушень під час інспекції візиту або не вихід інспекції. 30. Порядок або вимога трудового інспектора може бути оскаржено протягом 10 днів з дати їх надходження на голову або заступника керівника відповідного територіального органу Гострада. У разі незгоди з рішенням голови або заступника керівника відповідного територіального органу Гострада, таке рішення може бути оскаржено на голову або заступника керівника Гострада. Подання протягом строку скарги тимчасово припиняє виконання замовлення або вимоги. Скарга повинна розглядатися протягом 30 днів з дати його отримання, якщо інше не встановлено законом. За результатами розгляду вимог скарги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.

Державний нагляд визначається процедурою державного нагляду за дотриманням трудового законодавства. Основною метою державного нагляду є виявлення порушень і недоліків у здійсненні виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад Об’єднаних територіальних громад та Центральні органи виконавчої влади (далі – об’єкт нагляду) органів, визначених відповідно до частини трійки статті 34 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» та частину другого сотню TTi 259 кодексу трудового законодавства України. Головними завданнями державного нагляду є:

 • Розробка пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних повноважень;
 • Вимоги до виконання контрольних повноважень;
 • Вживати заходів для ініціювання судового переслідування посадових осіб за порушення законодавства у здійсненні контрольних повноважень. Державний нагляд здійснюється за допомогою рекультивація, збору та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків щодо стану відповідності предмету нагляду трудового законодавства, або шляхом перевірки об’єкту нагляду з виїздом на його Розташування. польові перевірки здійснюються уповноваженими посадовими особами відповідно до окремого розкладу, який затверджується головою або заступником голови Гострада або його територіальним органом на робочому плані Та її територіальним авторитетом за відповідний період. Уповноважений чиновник інформує предмет перевірки не пізніше п’яти робочих днів до початку його проведення. За результатами державного нагляду висновок складено. Якщо порушення трудового законодавства ідентифіковано та/або недоліків у здійсненні контрольних повноважень, то також робиться вимога.