Підакцизний опт. Перевірка роздрібної ліцензії у контрагента/ 11/03/2020

Обіг алкогольних та тютюнових виробів як підакцизних товарів в Україні є доволі суворо врегульованим чинним законодавством, а для контролю за його дотриманням у
структурі Державної фіскальної служби створено відповідний підрозділ.

Загалом, основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом
етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими виробами регулюються Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів» № N 481/95-BP (далі – Закон № 481).

Чинне законодавство дає визначення алкогольним напоям та тютюновим виробам.

Алкогольні напої – продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5
відсотка обємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу “живого” бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5
відсотка обємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД (ст. 1 Закону № 481) (далі – алкогольні напої).

Тютюнові вироби – сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з
тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування (ст. 1 Закону № 481) (далі – тютюнові вироби).

Відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону № 481 імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися субєктами господарювання всі форм власності за наявності ліцензій.

Згідно з п. 2 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ліцензії видаються Мінекономрозвитку або уповноваженими ним органами терміном на 5 років.

В свою чергу торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами на території України, може здійснюватися як оптово, так і в роздріб.

Оптова торгівля – це діяльність по придбанню і відповідному перетворенню алкогольних напоїв та тютюнових виробів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам господарювання (ст. 1 Закону № 481).

Роздрібна торгівля – це діяльність по продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого
некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування (ст. 1
Закону № 481).

Підсумовуючи викладене, слід прийти до висновку, що суб’єкт господарювання, який має оптову ліцензію та торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, має право
реалізовувати вказану продукцію виключно суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

Проте чинне законодавство не визначає обов’язку у суб’єкта господарювання, який отримав оптову ліцензію на торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, при
реалізації вказаних товарів перевіряти наявність у покупців-суб’єктів господарювання ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Таким чином можна прийти до висновку, що в цьому випадку суб’єкту господарювання, який здійснює поставку алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не
потрібно перевіряти наявність у свого контрагента ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Задля того, щоб впевнитись у правомірності вказаного висновку, Юридично- охоронним підприємством «Фелікс» було подано відповідний запит щодо надання роз’яснень
із вказаного питання.

Своїм листом Державна фіскальна служба України повністю підтвердила ці висновки, зазначивши, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення оптової
торгівлі, при реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів не повинні вимагати від суб’єктів господарювання – покупців ліцензію на право здійснення оптової чи роздрібної
торгівлі алкогольними чи тютюновими виробами.

Таким чином, ДФС України своїм листом усуває неоднозначність застосування чинного законодавства в частині оптової торгівлі алкогольними та тютюновими виробами.

 

Старший юрист
Юридично-охоронного підприємства «Фелікс»
Андрій Межерицький