Діяльність

Трудове право

Основні пропоновані нами послуги в сфері трудового права: загальне консультування з питань трудового права (від найму і випробувального терміну, до припинення трудових відносин); складання документів і угод, що відносяться до кадрових питань: договорів про наймання, договорів про переведення працівника з однієї організації в іншу, страхування співробітників та інше; планування залучення іноземної робочої сили (розробка оптимальних […]

Судова практика

ЮОП «ФЕЛІКС» надає наступні послуги, пов’язані з вирішенням спору: досудове врегулювання спорів і медіація; представництво в національних українських судах в усіх інстанціях (суди загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, в тому числі Верховний Суд України і Конституційний Суд України); представництво в міжнародних комерційних арбітражних судах і інвестиційних арбітражних судах; представництво в Європейському суді з прав […]

Перевірки правоохоронних і контролюючих органів

ЮОП «ФЕЛІКС» надає наступний спектр послуг із супроводу перевірок правоохоронних та контролюючих органів: захист при податкових перевірках (перевірки державною податковою службою); захист при митних перевірках (перевірки органами митної служби); захист при перевірках органами внутрішніх справ, прокуратурою. захист при перевірках органами пенсійного фонду; захист при перевірках антимонопольним комітетом; захист при перевірках управлінням у справах захисту прав […]

Податкове право

Команда юристів податкової практики ЮОП «ФЕЛІКС» надає повний спектр юридичних послуг в області оподаткування, серед яких можна виділити: консультування з питань оподаткування підприємств в Україні, а також в зарубіжних юрисдикціях; консультування з питань оподаткування діяльності іноземних представництв; консультування з питань оподаткування фізичних осіб, в тому числі іноземців в Україні та за кордоном; консультування з питань […]

Конкурентне (антимонопольне) право

Наші юристи в сфері анти конкурентного права готові надати Вам комплекс юридичних послуг, а саме: отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію в трансакціях по злиттю і поглинанню компаній; структурування трансакцій відповідно до вимог чинного антимонопольного законодавства України; надання консультацій з питань зловживання домінуючим становищем на ринку; питання щодо нечесної конкуренції; дозвіл конкурентних суперечок; представлення […]

Інтелектуальна власність

ЮОП «ФЕЛІКС» »надає наступні послуги в сфері права інтелектуальної власності: реєстрація авторських прав на твори науки, літератури, мистецтва і комп’ютерні програми; реєстрація торгових марок; отримання патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки; оформлення і захист суміжних прав; правовий аудит об’єктів інтелектуальної власності; операції з передачі прав інтелектуальної власності (ліцензії, продаж прав інтелектуальної власності, внесення […]

Земля та нерухомість

Серед основних послуг, які надає ЮОП «ФЕЛІКС» з питань нерухомості та земельного права, можна виділити: придбання і будівництво об’єктів нерухомості (в тому числі отримання дозволів на придбання і оренду за участю нерезидентів, операції з землею та об’єктами, які мають спеціальний статус або історичну цінність); отримання відповідних дозволів і ліцензій; юридичний супровід процедури зміни цільового призначення […]

Договірне право. Зовнішньоекономічна діяльність.

ЮОП «ФЕЛІКС» »пропонує наступні послуги в рамках практики договірне право. Зовнішньоекономічна діяльність: участь в переговорах з партнерами та / або контрагентами клієнта, пов’язаних з укладенням, зміною, виконанням або розірванням договорів; складання первинних переддоговірних інструментів (протоколів про наміри, попередніх договорів і т.п.); юридична експертиза проектів договорів, запропонованих клієнту для підписання; правова експертиза документів на предмет настання […]

Абонентське юридичне обслуговування

Юридично-охоронне підприємство «ФЕЛІКС» пропонує Вам послуги з абонентського юридичного обслуговування підприємств і підприємців. Абонентське юридичне обслуговування – є комплексний юридичний супровід діяльності підприємства з усіх правових питань, які виникають в процесі підприємницької діяльності, що дозволяє уникнути прийняття необачних рішень, знизити фінансові та комерційні ризики та розв’язати уже існуючі проблеми. У сучасних соціально-політичних, економіко-правових умовах швидке […]